Rıza Arslandoğan - Mestaneyiz

Hayalin gönlümde olalı mihman
Gah uslu gezeriz gah divaneyiz
Soyunup aşkından olmuşuz üryan
Gah Mecnun oluruz gah efsaneyiz
Cemalin göreli olduk serseri
Can verip bu yolda bulduk Haydar'ı
Lutfetti nuş ettik ab-ı kevseri
Gah ayık gezeriz gah Mestaneyiz
Aşıkız bekleriz bab -ı velayet
Vechinde okuruz hem yedi ayet
İki kaş dört kirpik zülfün tamam et
Kıblegah eyledik aşıkaneyiz
Noksani Mehdi-i Şah'a bendeyiz
Noksani Mehdi-i Şah'a bendeyiz
Kanda varsak Kırklar ile cemdeyiz
Hakk'ı özümüzde bulduk demdeyiz
Pirin eşiğine can kurbaneyiz
Date: 10.10.2018      View: 51

Rıza Arslandoğan other lyrics