İsabalı Uludağ - Sallandım Girdim Bağa

(ay dağlar vay dağlar) Sallandım Girdim Bağa
(ay dağlar vay dağlar) Başım değdi yaprağa
(ay dağlar vay dağlar) Dedim bir murad alim
(ay dağlar vay dağlar) Tez koydular toprağa

(ay dağlar vay dağlar) Yeni girdim oy bu köye
(ay dağlar vay dağlar) Vuruldum orta boya
(ay dağlar vay dağlar) Orta boylu köy kızı
(ay dağlar vay dağlar) Yanakları kırmızı

(ay dağlar vay dağlar) Gece gel konağıma
(ay dağlar vay dağlar) Yanağın yanağıma
(ay dağlar vay dağlar) Gece geldim oy duydun mu
(ay dağlar vay dağlar) Yar olduğum oy bildin mi
Date: 19.09.2018      View: 121