Ağalar Hasan Dağına lyrics

Ağalar Hasan dağına
Vardım uğradım ardına
Eli gecikmiş ıssız kalmış
Yurduma uğradım yurduma

Hasan dağının artları
Sızılaşır aç kurtları
Emmim kızının dertleri
Derdine uğradım derdine

Yiğitleri paşa donlu
Güzellerin zatı şanlı
Avını almış ağzı kanlı
Kurduna uğradım kurduna

Öksüz Ali'm çeker zarı
Ben yitirdim nazlı yarı
Domur domur memeleri
Döndürüp uğradım derdine

Share:

Çukurova Yöresi Türküleri other songs