Sarıkamış Yöresi Türküleri - Dağlar Bulutlar İle

Dağlar bulutlar ile (gülüm) mesti serihoş oluyor
Yaylaları zümrütlerle (hele) badeyi nuş oluyor

Kız eğlen eğlen eğlen gelin
Az eğlen ben de gelim

Bülbül öter dallarda birbiriyle naz eder
Şahinle kayalarda aşk ile pervaz ediyor

Kız eğlen eğlen eğlen gelin
Az eğlen ben de gelim
Date: 05.10.2018      View: 110