Emre Saltık - Giydim Çarıklarımı

Giydim çarıklarımı
Gel bağla bağlarımı aney
Terkettim gidiyorum
Dersimin dağlarını, harput bağlarını

Oy neymiş, neymiş
Sevda çekmek zor işmiş aney
Sevip sevip almamak
Yardan ayrı yaşamak
Ateşten gölekmiş aney

Yatak serdim yatmadın, kalmadın
Aş pişirdim tatmadın aney
Bileydim ayrılık var
Hiç sevip bağlanmazdım
Ardın sıra yanmazdım

Date: 13.08.2018      View: 133