Başkal - Sorsam Öldürürler

Aman bir güzel kız gördüm, tutmuş yolunu
Uzatmış gerdana zalım of eğri telini
Geldi geçti bilmem bilmem kimin gelini
Sorsam öldürürler, sormasam öldüm

Aman dön beri dön beri de güzel yüzün göreyim
Gerdanında ince benine zalım of yüzüm süreyim
Dedi; gel yanıma da oy yüzün göreyim
Varsam öldürürler, varmasam öldüm
Date: 13.08.2018      View: 123