Ahmet Uzungöl - Ey Rahmeti Bol Padişah

Ey Rahmeti Bol Padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsız günah
Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecavüz eyledim
Derya-yı zenb'i boyladım
Ma'lum sana ki neyledim
Cürmüm ile geldim sana

Senden utanmayup heman
Etdim hata gizlü-ayan
Urma yüzüme el-eman
Cürmüm ile geldim sana

Aslım çü bir katre meni
Halk eyledin andan beni
Aslım deni fer'im deni
Cürmüm ile geldim sana

Gerçi kesel fisk'u fücur
Ayb u zelel çok hem kusur
Lakin senin adın Gafür
Cürmüm ile geldim sana
Zenbim ile doldı cihan
Sana ayan zahir nihan
Ey lutfı bi-had müste-an
Cürmüm ile geldim sana

Adın senin Gaffar iken
Ayb örtücü Settar iken
Kime gidem sen var iken
Cürmüm ile geldim sana

Hiç sana kulluk etmedim
Rah'ı rıza'na gitmedim
Hem buyrığını tutmadım
Cürmüm ile geldim sana

Bin kerre bin ol padişah
Etsen dahi böyle günah
La-taknatu yeter penah
Cürmüm ile geldim sana

İsyanda Kuddusi şedid
Kullukda bir battal pelid
Der kesmeyüp Sen'den ümid
Cürmüm ile geldim sana
Date: 20.09.2018      View: 146