Eyüp Faslı lyrics

Doğru yollara gidelim
Erenler sözün güdelim
Bu gice size sultanım
Bir güzel cevap virelim

Seyreyledim ben alemi
Şu cihanda sürdüm demi
Hazret-i Eyyüb'e vardım
Yüz sürüp defettim gamı

Seyrettim Eyyüb'i hele
Gezindim sağ ile sola
Ali Bey Köyü'ne vardım
Bir iki yaran ile bile

Hep yeşiller giymiş dağlar
Etrafı zeytin olmuş bağlar
Kağıthane'yi seyrettim
Sular cuş edip çağlar

Karaağaç hoşça yerdir
Sütlüce de mu'teberdir
Hasköy'ün kavmi Yahudi
Tersanenin ' vardır

Cüzi Kasımpaşa'ya uğradım
Anda da bir sefa sürdüm
Dolaşıp andan sultanım
Galata'ya doğru vardım
Kurşunlu Mahzen'e geçtim
Tophane'nin suyun içtim
Fındıklı'da eğlenmeyüp
Dolmabahçe'ye düştüm

Beşiktaş bir hub ra'na
Mevlevihane da ziyba
Ortaköy'ü hele dirsen
Ehl-i diller eyler sefa

Kuruçeşme'yi dolaştım
Bebek bahçesinden geçtim
İmam Sururi'yi seyredip
Hisar'da bir kahve içtim

Seyreyledim İstinye'yi
Methederler Tarabya'yı
Yeniköy beyler mekanı
Büyükdere seyran yeri

Sarıyer'de seyran ittim
Dört yanını cevlan ittim
Doğrulup Kavağa çıktım
Anda da kayığa bindim

Bir zaman eyledim karar
Mecnun da Leyla'sın arar
Gurbette çok paslandım
Kavak'ta eyledim karar

Share:

İstanbul Yöresi Türküleri other songs