Result Gokhan Ozen - Ne Farkeder 2014 By NURLAN SOVGATOV