Yöre Ekipleri - Altı Kızlar

Altı kızın biri Ayşe
Benleri var köşe köşe
Dostiar şaştı hep bu işe
Altı Kızlar Altı Kızlar

Altı kızın biri Meryem
Benleri var eğrem büğrem
Zülfündeki gülü derem
Altı Kızlar Altı Kızlar

Altı kızın biri Fatma
Benleri var derme çatma
Kız bürüğün yana atma
Altı Kızlar Altı Kızlar
Date: 11.10.2018      View: 133