Yöre Ekipleri - Ak Koyunum Yüz Olsa 1

Ak koyunum yüz olsa
Güttüm yerler düz olsa
Ben koyunu güderim
Arkadaşım kız olsa

Ak fasille oldu mu
Ambarlara doldu mu
Yolladığım pabuçlar
Ayağına oldu mu

Karamuğun gazeli
Ayşem dünya güzeli
Ona kebe kestirdim
Etekleri kozalı
Date: 22.09.2018      View: 128