Boğazici lyrics

Hayat
Doğuda sessizlik
Suskunluk anlamında
Batıda ise
Değerli bir taş sanki
Susmak doğuda
Erdem
Meziyet anlamında batıda ise
Değersiz bir hak gibi
Ayır bizi boğaziçi
Kurtar beni bogulmadan
Kutsa beni atlamadan
Gülmek
Doğuda utançKibir anlamında
Batıda ise
Doğal bir istek sanki
Bilgi
Doğuda saygınlık
İtibar anlamında
Batıda ise
Paraya endeksli
Ayır bizi boğaziçi
Anlat bizi ayırmadan
Ayir bizi bogazici
Kurtar beni bogulmadan
Aci, ağrı ve sonsuz çile
Politikayla yok hiç bir dilde

Share:

Kargo other songs