Were Berxe Min lyrics

Were berxe min were
Agir bi deste xwe girtin
Di nav dile min tiraf
Nalim bi jan

Çend zinar dan singe me
Em bırçı mani çend şev
Lexe berxe min lexe
Were zaroki min bigre
Birgew u here
Sınor danın ser axe me
Gawa xewde bu gele me
Dijmin şew u roj dilızi
Nalim bi jan

Tu nehatı qeder barı
Top u tiving danin sere me
Were berxe min were
Were brusk tu weke
Reber were

Share:

Grup Yorum other songs