Sîne lyrics

Were Sînê, lê Ez heyrana çevê teme,Heylê Sînê,
Were Sînê, lê Ez birîndarê bejna teme,Heyra minê,
Tu kubarî, lê Mîna kewotka çîl û qerqaş Rûbarê hewê
Tu bedewî, lê Mîna kulîrka nav mêrg û çîmanê Eşîretê

Dihebînim mîna ziyaretê navê Sînê
Sînemê – bedewa nav eşîrê
Bedewa nav eşîrê –Sînemê
Sînemê – bedewa nav eşîrê
Bedewa nav eşîrê –

Birîndarim ez Mîna teyrê nav ezmanê Kurdistanê
Were Sînê lê Birîndarê xwe bibîne Heyra minê
Tu bizanbe ez Tucar bîr nakim navê Sînê Rûbarê dinê
Birîndarim ez Were Sînê, were Sînê Were Sînê

Dihebînim mîna ziyaretê navê Sînê
Sînemê – bedewa nav eşîrê
Bedewa nav eşîrê –Sînemê
Sînemê

Share:

Gölgedekiler other songs