Yığınki'nin Dört Etrafı lyrics

Yığınki'nin dört etrafı bahçalar
Yar oturmuş pencerede def çalar
Hovardalar kendi kendin parçalar
Hey ağalar ben vuruldum yürekten
Benim içün tabip gelsin hüvek'ten
Yığiki'nin dört etrafı meteris
Meteristen çüfte gurşun atarız
Üç kardaşız bir aleme yeteriz
Hey ağalar ben vuruldum yürekten
Benim içün tabip gelsin hüvek'ten

Share:

Ender Balkır other songs