Anonim - Aşam Anam Bu Dağların

Ağam... Aşam Anam Bu Dağların gurdi var
Ağam... Yavri göçmüş (aman) ne virana yurdi var
Ağam... Her yiğidin (aman) göne göne derdi var
Ağam... Benim derdim heç birine benzemez

Ağam... Gider oldum el başıma derildi
Kurban... Getme dedi (aman) yar boynuma sarıldi
Ağam... Kısmetimiz gurbet ele verildi
Heyran... Çık salın ki (aman) boyun görim gidim yar
Date: 19.08.2018      View: 144