Munzur Baba lyrics

Çok memleket gezdim amma kalmadım
Çok insan tanıdım dost bulamadım
Gurbet ellerde mutlu olamadım
Sana dönüyorum ya munzur baba
Sevda sahrasında yele savruldum
Gönüllerde harmanlandım yoğruldum
Kor ateşlerde yandım kavruldum
Ya munzur baba ya munzur baba
Ya munzur baba ya munzur baba
Yoldaş bildim hep sırtımdan vuruldum
Sevgi arar iken ihanet buldum
Namertlerden artık bıktım yoruldum
Sana dönüyorum artık ya munzur babaLütfun esirgeme üstadım benden
Bülbül vazgeçer mi gonca gülünden
Serden geçer yine vazgeçmem senden
Sana dönüyorum ya munzur baba
Aslan yatağına çakallar dolmuş
İhanet bezirgan efendi olmuş
Dümen kırık çarkıdevran bozulmuş
Ya munzur baba ya munzur baba
Ya munzur baba ya munzur baba
Duman olsun yollar ister kar olsun
Döner isem dünya bana dar olsun
Sevdiğim yoldaşım ali yar olsun
Sana dönüyorum ya munzur baba

Share:

Taylan Özgür Ölmez other songs