Aklım Fikrim Yar Eyledim lyrics

Aklım fikrim yar eyledim ben sana
Öğüt verdim deli gönlüm almadı
Bir kileceği var almış eline
Dünyayı içine koydum dolmadı

Alması farz imiş sünnettir selam
Hak nurdan yarattı yaz dedi kalem
Bir çiçek yarattı o rabb-ül alem
Onu kokulayan mahrum kalmadı

Var bir pire eriş serseri gezme
Gözet gözün onun yolundan azmaDeğme bir dükkana yükünü çözme
Burda çok bezirgan assı bulamadı

Gençlik yaza benzer kocalık güze
Yüreğim başlıdır dertlerim taze
Boynun eğ de hizmet eyle üstaze
Şeytan benlik ile menzil almadı

Kul Himmet'im deste gülü elinde
Daima zikreder hakkı dilinde
Bir güzel sevmişim hakkın yolunda
Hayali gönülden zail olmadı

Share:

Kul Himmet other songs