İmam Hüseyin lyrics

İmamların yası yaşı çağlatan
ah senin dertlerin ya imam Hüseyin
kerbela çölünde kanı çağlatan
ah senin dertlerin ya imam Hüseyin
Pir İmam Hüseyin
iptida meydanı hür şehit aştı
gökte melekeler kanla yaş saçtı
yetmiş üç pehlivan hep şehit düştü
ah senin dertlerin ya imam Hüseyin
Pir İmam Hüseyin

kana boyanmıştır nesl-i Peygamber
nerede Zülfikar ordadır Haydarölünce Hazreti Fadime'yle Kamber
ah senin dertlerin ya imam Hüseyin
Pir İmam Hüseyin
şehit düştü imamların serdarı
arşa çıktı Ehlibeytin avazı
taktirde yazılmış yazılan yazı
ah senin dertleri ya imam Hüseyin
Pir İmam Hüseyin
sefili sadık'ım gönlümün zarı var
kerbelada Ehlibeytin nuru var
her dem kan ağlasam bende yeri var
ah senin dertlerin ya İmam Hüseyin
Pir İmam Hüseyin

Share:

Türküler Sevdamız other songs