Geldim Didara Didara lyrics

Yarada sırdaş oldum
Er canlıya gardaş oldum
Huzur ile yoldaş oldum
Geldim didara didara
Toprak oldum babelendim
İnce elekten elendim
Hak emriyle gelendim
Geldim didara didara
Ehli beytin katarından
On iki imamlar soyundan
Yaradanı öz nurundan
Geldim didara didara

Share:

Nesrin Ulusu other songs