Hitabı Elestte lyrics

Hitabı elestte bezm-i ezelde
Sadakatla ikrar verenlerdeniz
Gönül gezdirmeyiz gayri güzelde
Biz Cemalü'llah'ı görenlerdeniz

Bir kün emri ile halk'oldu dünya
Bu kadarmevcudat bu kadar eşya
Nefhatü min ruhi dedikte Mevla
Adem'in şekline girenlerdeniz
Bin türlü dert ile bezet Dertli'yi
Gerek kısalt gerek uzat Dertli'yi
Bab-ı velayette gözet Dertli'yi
Yabancı değiliz erenlerdeniz

Share:

Tolga Sağ other songs