Küçük Kızıma Öğüt lyrics

Bugün tomurcuksun yarın bir gonca,
Bir gün açılınca olacaksın gül,
Ömür baharının yolu boyunca,
Birbirine benzer kargayla, bülbül.
Kendine iyi seç bir bülbül kızım,
Karga et yer, bülbül gül koklar kızım.
***
Hayat yolunda var her çeşit tuzak,
Çok defa görünür cazip ve parlak,
Belki de kefendir gördüğün şu ak,
Dokunmadan ona aman iyi bak.
Kapmak için sana derler 'gü kızım,
Biraz sonra derler 'haydi ö kızım.

Yuvana sadık kal, Allah'ına bak,
Her ne işler isen, O görür mutlak,
Hicap nuru olsun yüzüne duvak,
Allah huzuruna çıkmak için pak.
Şeytandan ol uzak, ah aman kızım,
O mahvetmek için der canan kızım.
***
Annenden kalmıştır en güzel miras,
O ışıktır kızım ışık tutmaz pas,
Onu hiç söndürme can evine as,
O söndüğü anda edersin iflas.
Namusdan kıymetli yok ziynet kızım,
Nesilden nesile emanet kızım.
Namusdan kıymetli yok ziynet kızım,
Kızlarına onu teslim et kızım.

Share:

Beytullah Kuzu other songs