Kurulalı Neler Çekmiş lyrics

Kurulali neler çekmis
Yalan dünyaya sorsana
Nice bin dürlü kan etmis
Akan deryaya sorsana

Bilinmez ne aceb aldir
Gönül bir sarhos misaldir
Asiklik ne müskil haldir
Çeken seydaya sorsana

Bu derdin çaresin bilmem
Akar çesmim yasin silmemOlaydin yar ile bir dem
Çeküp tenhaya sorsana

Kelami naz ile söyler
Garib gönlüm alup neyler
Niçün ceyr ü cefa eyler
Melek-smaya sorsana

Cihanda bulmadim bir yar
Ruz ü seb eylerim efkar
Der ki Ömer cümlemiz var
Iden Mevla' ya sorsana

Share:

Aşık Ömer other songs