Sarıkamış'ta Var Masın lyrics

Sarıkamış'ta var masın
Urus yığmış ağır koşun
Bizim asker açık çıplak
Dağlarda büyüdü kisin

Sarıkamış alkan oldu
Zalim Urus murat aldı
Kimsesiz kul kız gelinler
Kara giyip saçın yoldu

Sarıkamış saza döndü
Dağları gül gaza döndü
Serçe canlı Ermeniler
Alıcı şahbaza döndü

Sarıkamış içi meşe
Urus hep yaktı ateşe
Bizi koydun eli bağlı
Nerye vardın Enver Paşa

Soğanlı'da soğan olur
Kar tipisi boğan olur
Urusu bozgun görenler
Anasından doğan olur

Soğanlı'nın göktaşları
Kızardı hep haşhaşları
Kar, boranda dondular hep
Erzurum'un dadaşları

Bardız deresi kan çağlar
Analar ciğerin dağlarÇil Horoz dağı ardında
Nice duvaklılar ağlar

Enver Pasa hücum dedi
Yarıldı Moskof ödü
Zalim Allahuekber Dağı
Nice arslan yiğit yedi

Sarıkamış ne aralı
Kimi şehit kim yaralı
Bunu duymuş var mı ola
Yalan dünya kurulalı

Sarıkamış Altınbulak
Soğanlı'yı biz ne bilek
Bizim uşak böyle gezer
Ağlı zıbın, kara yelek

İbrişimin kozaları
Batsın Avşar kazaları
Sarıkamış'ta kirildi
Konca gülün tazeleri

Yüzbaşılar binbaşılar
Tabur taburu karşılar
Yağmur yağıp gün değince
Yatan şehitler ışılar

Kılıcım kana boyandı
Gökte melekler uyandı
Yedi düvelin ağzında
Ancak Osmanlı dayandı

Share:

Kars Yöresi Türküleri other songs