Dost Nazarı lyrics

Ettiler dost nazarında
Esir göze kaşa beni
Sorgusuz can pazarında
Yazdılar en başa beni

Başım yüce arşa değin
Gücünüz yeterse eğin
Meyil vermiş bellemeyin
Acı pişmiş aşa beni

Efkarım zor gelir dile
Sözüm sohbetim merd ile
Nice onulmaz derd ile
Koydunuz başbaşa beni
Yok bu işte sayım suyum
Gönülce olmalı uyum
Ben toprağın tohumuyum
Ekmeyiniz taşa beni

Vursa ateş çam dalına
Demir döner at nalına
Kızgın hasret mangalına
Yapmayınız maşa beni

Kimler düşüme girdiler
Dal misali devirdiler
Gam yüküydüm çevirdiler
Gözden akan yaşa beni

Share:

Kars Yöresi Türküleri other songs