Demedim Mi lyrics

Güzel aşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Doyamazsın demedim mi

Gidelim meydan yerine
Çıkalım dostun seyrine
Canı başı dost yoluna
Koyamazsın demedim mi

Pir Sultan Abdal Şah'ımız
Hakk'a ulaşır ahımız
On ik' imam katarımız
Uyamazsın demedim mi

Share:

Fuat Saka other songs