Naakhum - Entrega D'intel

Corrents astrals, senyals als camps, vehicles estranys
Monuments megaltics venerant ssers celestials
Congregacions i reunions debatent visites espacials
El contacte s'ha donat, la revelacio s'ha anunciat

...Ara...
Ja sm savis
El cultes als deus no sn necessaris
La pau i l'xtasi: sn basics
Quan la guerra noms hi s
Per als pobles arbitraris

Entrega D'intelecte
Entrega D'intelecte

Divinitzaci dels llunyans sers pre-ancestrals
...Ara...
Ja sm savis
El cultes als deus no sn necessaris
La pau i l'xtasi sn bsics
Quan la guerra noms hi s
Per als pobles arbitraris

Enriquiment de l'ambici de m d'els dus artificials
Esquinçament de l'uni entre espcies cooperants
Escriptures que ja donen pas a la cerca del grial
I esperança per als qui cridaven judici final

Entrega D'intelecte
Entrega D'intelecte
Date: 28.02.2017      View: 89