Fes Başına lyrics

Fes Başına Fes Başına
Püskülü Ben Olayım
Başım Ağrıyo Başım Ağrıyo
Başına Kurban Olayım

Sabah Pazara Varayım
Başına Bir Fes Alayım
Fes Başına Fes Başına
Püskülü Ben Olayım

Kaşım Ağrıyo Kaşım Ağrıyo
Kaşına Kurban Olayım
Sabah Pazara Varayım
Kaşına Hıdat Alayım

Hıdat Kaşına Hıdat Kaşına
Fes Başına Püskülü Ben Olayım
Gözüm Ağrıyo Gözüm Ağrıyo
Gözüne Kurban Olayım
Sabah Pazara Varayım
Gözüne Sürme Alayım
Sürme Gözüne Sürme Gözüne
Hıdat Kaşına Fes Başına Püskülü Ben Olayım
Burnum Ağrıyo Burnum Ağrıyo

Burnuna Kurban Olayım
Sabah Pazara Varayım
Burnuna Hırzma Alayım
Hırzma Burnuna Sürme Gözüne

Hıdat Kaşına Fes Başına Püskülü Ben Olayım
Dişim Ağrıyo Dişim Ağrıyo
Dişine Kurban Olayım
Sabah Pazara Varayım

Dişine Fıstık Alayım
Fıstık Dişine Fıstık Dişine Hırzma Burnuna
Sürme Gözüne Hıdat Kapına
Fes Başına Püskülü Ben Olayım

Share:

Müzeyyen Senar other songs