Oy Nedim lyrics

Su gelir taşa değer
Kirpikler kaşa değer
Yardan bir name geldi
Azizdir başa değer

Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Dağlar başına felek
Döner başıma felek
Akibet kuş kondurdun
Mezer daşıma felek

Oy nedim hanım nedimOy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Ağam ne yanni gidim
Dönim Şam'a mı gidim
Başım alim ne yanni gidim
Sabahdan galhim Ahşam'a gidim

Oy nedim hanım nedim
Oy nedim canım nedim
Gel seni alim gidim
Gelmezsen nasıl edim
Çoh da güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim

Share:

Emrecan other songs