Nevruziye lyrics

Lmekn ilinden bir seda geldi
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.
Kalb-i mü'minna bir sefa geldi
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.

Vildet günüdür hak murtez'nın
Şemşr-i kudretle ol kibriynın
Na'ra-yı haydar tek açıp dehnın
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.

Bu gün huruc eder cümle mevcudat
Bu dem kıyam eder yevm-i arasatBu demde açılır mü'mine mir'at
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.

Zirh, gayri zirh başkeser şaha,
Bu dem izin alıp gelirler caha
Fescidü emriyle ol yüzü maha
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.

Bunda hadn olur kalbi mükerrer
Göz yaşları olur la'l ü mücevher
L'net et yezd'e ey didr kemter
Nevruzunuz canlar mübarek olsun.

Share:

Erkan Oğur other songs