Oğuz Boran - Beni Beni

Bab-I İhsanından Mürüvvet Eyle Mürüvvet Eyle
Karıştırma Her Bir Eşyaya Beni
Bakma İsyanıma Dost Dost Merhamet Eyle
Ulaştır Menzili A'laya Beni Beni Dost Beni Beni
Beni Beni Beni Beni Sultanım Beni Beni
Ulaştır Menzili A'laya Beni Beni Dost Beni Beni
Kün Buyurdun Her Eşyayı Yetirdin Yali Yetirdin
Mevcudatı Kemaline Getirdin
Yaptın Arş'ı Kürş'ü Çıktın Oturtun
Düşürdün Dünyayı Dost Dost
Kavgaya Beni Beni Dost Beni Beni
Beni Beni Beni Beni Sultanım Beni Beni
Düşürdün Kavgaya Beni Beni Dost Beni Beni
Dertli'ye Tükenmez Nice Dert Verdin Ala Dert Verdin
Ne Çekmeğe Sabır Sabır Ne Gayret Verdin
Ne Saltanat Verdin Ne Devlet Verdin Verdin
Ya Niçin Getirdin Dost Dost
Dünyaya Beni Beni Dost Beni Beni
Beni Beni Beni Beni Sevdiğim Beni Beni
Çok Şükür Bir Dara Dost Dost Yitirdin Beni Beni
Date: 11.10.2018      View: 101