Paskutinio Mamuto Daina lyrics

paskutinis mamutasMano iltys per trumpos
O akys - per senos.

Archeologai sapnuoja
Tamsiom naktim mane -
Jųunys loja ir loja,
Man amžina nemiga.

pamiau, kaip kalbėti
Mamutų maldas,
Ir nėra nieko, kas galėtų
Man priminti jas,
Nes mano brolių skeletai
Muziejuose dulka,
norėčiau numirti,
Bet manoonai nepraleidžia kulkų

paskutinis mamutas,
Taip ilgai juo buvau,
ir vienas Dievas težino, kaip
pavargau -

pavargau,
pavargau,
pavargau,
pavargau.

Share:

Alina Orlova other songs