Canımın Cananı Sensin lyrics

Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa
Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa

Çıkmadı bahr-ı muhabbetten senin gibi güher
İlm ü hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa

Cümle alem ilmine nisbet senin bir katredir
Ma'rifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa

Nur-ı zatındır cihan mir'atı içre cilgever
Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa

Kulluğunla iftihar eyler nebi vü ger veli
Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa

Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok
Hakkı'nın burhanı sensin ya Muhammed Mustafa

Share: