Gönül (Bezm-i Muhabbet) lyrics

Bezm-i muhabbette gülşen içinde
Başlar bülbül gibi figana gönül
Aşkla delersin de şiddet her yana
Sen niçin sığmazsın cihana gönül

Alemde aşkıma olmaz nihayet
Ben de ateşlere yandım begayet
Vefasız sevdana eyle feragat
Birgün de usanır divane gönül

Sevdası serimde bir nev-civanın
Görünmez gözüme darı cihanın
Çünkü sevdasını bir alişanın
Olsun cihan içre bir tane gönül

Ruhları al olmuş saçları sümbül
Bir gül-i ra'naya olmuşum bülbül
Himmeti her caya etmez tenezzül
Anın dil verdiği bir tane gönül

Share: