Güzide Ana - Sana Bir Nasihatım Var

Sana bir nasihatim var
Gel yanıma hele kardaş
Uzakta arayıp gezme
Gitme elden ele kardaş

Dünya bir acayip haldır
Kimi elif kimi daldır
Bu bir başka derin göldür
Düşmeyesin göle kardaş

Yarar isen Hakk'a yara
Bulasın derdine çara
Her suyun geçidin ara
Gitmeyesin sele kardaş

İmam eyle kıyamete
Girmeyesin siyasete
Karga olma necasete
Arı ol gel bala kardaş

Dinle okunan fermanı
Bulasın derde dermanı Terse savurma harmanı
Tane gider yele kardaş

Dünyaya satma varını
Gelip yüzerler derdini
Cahile deme sırrını
Destan eder dile kardaş

Harama sunma elini
Her dem hıfzeyle dilini
Haramla kirletme elini
Halden gelir bela kardeş

Bu sözlerin Bektaş-i'ye
Yanılıp gitme Nakş-i'ye
Uyma hal bilmez kişiye
Taş getirir yola kardaş

Güzide geldi cihana
Çok şükür olsun Süphan'a
Halin arz eyle sultana
Minnet etme kula kardaş
Date: 27.08.2018      View: 82