Çün Halka-i Dilde Destires Oldum lyrics

Çün halka-i dilde destires oldum
Gönül muradından bir misal yine
Kavlini tut fi'line uy Resul'ün
Selam olsun ashabına aline

Derunun içinde koma kal u kil
Eda et farzını sünnetini kıl
Bihude işlerden çek el tevbe kıl
Belki din incine iman alına

Cihanın zahmetin çektin bir 'ki kat
Kalmayıp takaın kıldın bitakatKalbin siyahların gözyaşına kat
Ağladıkça zemin üzre al ine

Aşk ile kal olan er aşk eridir
Eridir aheni bu aşk eridir
Ali Düldüli Hamza Aşkaridir
Gerektir sayılıp menzil alına

Ömer Hu çek sana denmiştir dön ya
Ne çare bizlere dedikte dun ya
Çok yaşlı bir köhne zendürür dünya
Er isen aldanma mekr ü aline

Share:

Aşık Ömer other songs