Aşık Sefai - Birlik Türküsü (Dört Irmağın)

Dört ırmağın gözünden
Destur içtik özünden
Erenlere can kurban
Biz çıkmayız sözünden
Cümle canlar bir olun dedi yarenlerimiz
Birlikte irilik var dedi erenlerimiz

Şeref ile şan gardaş
Ana bacı can gardaş
Dirliğim bozulmasın
Cümle Türkler kan gardaş
Gece karanlığını vardır görenlerimiz
Birlikte irilik var dedi erenlerimiz
Kırım Kerkük Musul'dan
Yırmidört boy asıldan
Oğuzların türküsü
Özbek Azer Türkistan
Destur çekip kapıdan sırdır girenlerimiz
Birlikte irilik var dedi erenlerimiz

Altaylardan Tunaya
Sefaim der dünyaya
Gönülden sevdalıyız
Ülkü denen sunaya
Pehlüllerin bağından gonca derenlerimiz
Birlikte irilik var dedi erenlerimiz
Date: 22.09.2018      View: 153