Sultan Aziz (Beni Tahttan) lyrics

Beni tahttan indirdiler
Beş çifteye bindirdiler
Top-kapuya gönderdiler

Uyan Sultan Aziz uyan
Uyan da tahtına dayan
Yandı gitti bütün cihan

İki memenin arası
Kolunda makas yaresi
İkbalimin bir tanesi *

Uyan Sultan Aziz uyan
Uyan da tahtına dayan
Yandı gitti bütün cihan

İki kanadlı kuş olsam
Sarayın üstüne konsam
Sarayda noldu(ğu)nu duysam

Uyan Sultan Aziz uyanUyan da tahtına dayan
Yandı gitti bütün cihan

Sarayının perdesiyim
Sultanımın dertlisiyim
Yusufumun anasıyım

Uyan Sultan Aziz uyan
Uyan da tahtına dayan
Yandı gitti bütün cihan

Sarayında yeşil perde
Sen u(ğ)rattın beni derde
Şindi girdim elem derde **

Uyan Sultan Aziz uyan
Uyan da tahtına dayan
Yandı gitti bütün cihan

***

Share:

Ignacz Kunos other songs