Sevdiğim Üstüne Dört Libas Giymiş lyrics

Sevdiğim üstüne dört libas giymiş
Bir kara bir yeşil bir al bir beyaz
Güzellerde dört şey icat olunmuş
Bir şive bir cilve bir eda bir naz

Ehl-i dil hüsnünü muhalif etme
Mekteb-i irfandan bir kadem gitme
Sana dört sözüm var sakın unutma
Bir öğren bir öğret bir oku bir yaz

Eylen güzel eğlen bahçana girdim
(Karacaoğlan der ki bahçene girdim)
Tomurcuk güllerin dermeye geldim
Sevdiğim göğsünde dört nişan gördüm
Bir alma bir ayva bir nar bir kirazShare:

Adnan Türközü other songs