Yılan Aktı Gazele lyrics

Yılan aktı gazele
Sevim düştü güzele
Vallah billah kan ederim
Yariminen gezene

Yılan aktı kamışa
Su verin susamışa
Allah sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa

Yılan taşta büzülür
Koyun yolda süzülür
Fadime'nin uçkuru
Saat üçte çözülür

Share:

İbrahim Şenbaba other songs