Akıl Ermez Yaradanın Sırrına lyrics

Akıl ermez yaradanın sırrına
Acep bilmem kime indi bu kurban (koç kurban)
Üç ayağı bağlı birisi boşta
İsmail Nebi'ye indi bu kurban (koç kurban)

Cihanda söz iken özü çoğ iken
Davud sofradayken Musa yoğ iken
İsmail'e inen kurban sağ iken
Muhammed Ali'ye indi bu kurban (koç kurban)

Bu yolun aslıdır güruh-u nacı
Adem'le Havva'da kaldı bir ucu
Hızır Nebi'deydi ipinin ucu
Pir Bektaş Veli'ye indi bu kurban (koç kurban)

Share: