Bugün Gam Tekkegahında lyrics

Bugün gam tekkegahında feda bir canımız vardır
Gönül abdal-ı aşık olmuş gelin kurbanımız vardır

Çemende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i hanedanımız vardır

Share: