Kız Bakma lyrics

Oğlan der ki babam beni eversin
Ana bana bir sürmeli kız alın
Oğlan sen de hangi güzel seversin
Ana bana bir sürmeli kız alın

Oğlan çıkmış şu kazayı dolanır
Kızıllı kızları yeni bulanır
Çöplü'nün kızları giyer donanır
Ana bana bir sürmeli kız alın

Avutmuş kızları sarı gözlüdür
Bozdoğan kızları gayet nazlıdır
Çopraşık kızları kaba sözlüdür
Kürkçü'nün kızları hub avazlıdır

Fındıklı kızları temli hoyuk
Kızılhamza kızları kınalı geyik
Sarısülmen kızları şalvarı büyük
Ana bana bir sürmeli kız alın

Sultanköy kızları eli güllüdür
Gökören kızları ince belidir
Kapaklı kızları tuti dillidir
Ana bana bir sürmeli kız alın

Soğucak kızları gezerler yazın
Keşlik kızları saçları uzun
Kılavuz'un kızlarına bakmayın güzün
Ana bana bin sürmeli kız alın

Akpınar kızları bir iyice maya
Dutluca'nın kızları benziyor aya
Dereyazıcı kızları giyer ağsaya
Ana bana bir sürmeli kız alın

Keven kızlarının çoktur payası
Aşiret kızlarının yanıktır sesi
Camili kızları Türkmen mayası
Ana bana bir sürmeli kız alın

Karkın'ın kızları güzel yanaklı
Alamas kızları pala dudaklı
İbrahimköyü kızları kara çanaklı
Ana bana bir sürmeli kız alın

Alaca'nın kızları kaşı rastıklı
Eskiyapar kızları cebi bastıklı
Kıcılı kızlarının böğrü yastıklı
Ana bana bir sürmeli kız alın

Çomar'ın kızları çopurdur höşür
Külah'ın kızları kaynar karışır
Perçem'in kızları gubat konuşur
Anam beni hangi köyden eversin

Evci'nin kızları çıkarlar bazı
Kuyumcu kuzları dinlerler sazı
Kayabüvet kızları çekerler nazı
Aman beni hangi köyden eversin

Haydarköy kızları çalarlar kaymak
Değirmendere kızları hep oymak oymak
Söğütözü kızları temelli oynak
Aman beni hangi köyden eversin

Fakılar kızları giyerler nalin
Kuyluş un kızları hiç olmaz gelin
Örügaya kızları göstermez elin
Aman ben başka köyden eversin

Manışar kızları kınalı ferik
Yenice kızları ayağı çarık
Höçüğ'ün kızları temelli arık
Anam bana bir kınalı kız alsın

Koçhisar kızları uğut ezerler
Akören kızları kostak gezerlerBolatçık kızları ferman yazarlar
Ana bana bir kınalı kız alın

Kürkçü ile Dona'ların arası
Hiç solmaz mı kız elinin kınası
Sağlam olsun ailenin binası
Anam beni bu köylerden eversin

Ağgedik derler ki Çerkes köyüdür
Kızları ak topuk huyu iyidir
Belpınar kavurma yer kalça buyütür
Anam beni hangi köyden eversin

Altınbaş diyorlar çamlı meşeli
Kızları şen olur hem de neşeli
İsmailli kızları boncuk döşeli
Anam beni hangi köyden eversin

Arapseyf kızları Çapan soyundan
Evlenenler memnun kalır huyundan
Alaca'nın Karatepe köyünden
Anam bana bir kınalı kız alsın

Hırka'nın kızları baharlı yazlı
Kalecik kızları ördekli kazlı
Orduoğlu kızları yüc' uçar nazlı
Anam beni başka köyden eversin

Çelebibağı'nda kızlar yosm' olur
İmatlılar Hacca Zehra Esm' olur
Kırklar'ın kızları bize hasm' olur
Anam beni hangi köyden eversin

Karakaya kızlarını görmeli
Keşlikliye onbir lira vermeli
Karadonalılar gözü sürmeli
Anam beni bu köylerden eversin

Küre'nin kızları anadan mesli
Hem dalyan boyludur hem güzel sesli
Harhar'ın kızları başları fesli
Anam beni bu köylerden eversin

Kavilli'ye varsan kız bulamazsın
Verseler de asla sen alamazsın
Bir kereden başka yüz göremezsin
Anam beni başka köyden eversin

Alaca'dır ilçemizin son adı
Kızlar keklik kırık sanki kanadı
Yaman olur muhacirin inadı
Ben olamam bir şehirli damadı

Oğlan geldi çarş' içinde bayıldı
Alaca'nın güzelleri sayıldı
Baş evleri Musa bilir değildi
Babam beni Alaca'dan eversin

Haydar Bektaş idi bu oğlanın bir adı
Veren vermiş ona böyle muradı
Kasabayı adım adım aradı
Babası ona bir sürmeli kız aldı

Hışır Kızgaraca karşı karşıya
Kızları alışır pazar çarşıya
Başlığı indirin bir kap turşuya
Babam beni bedavadan eversin

Ünalan kızları ederler zarar
Bu geçim yoldur herkes de arar
İsahacı köyünde kılalım karar
Anam beni hangi köyden eversin

Aşık Haydar der ki bu bir soyumuş
İsahacı kızları usul boyumuş
Gönül kimi sevse güzel oyumuş
Anam bana bir sürmeli kız alsın

Share:

Aşık Haydar Bektaş other songs