Ne Hikmettir Osman Ağa lyrics

Ne hikmettir Osman Ağa
Süleymansın mühür sende
Sermayen benzerken dağa
Olur mu hiç kahır sende
Ne hastalık behir sende

Anadan ağa doğmuşsun
Sinekten sütü sağmışsın
Mal üstüne mal yığmışsın
Davar sende nahır sende
Tavla sende ahır sende

Karıncadan aldın bacı
Bu kazançla oldun hacı
Huyun Nemrut dilin acıKatran sende zehir sende
Hışım sende cehir sende

Yokluk bükemez bileğin
Eksiktir domuz balağın
Olur her türlü dileğin
Var mı büyü sihir sende
Uyuşturan buhur sende

Almaz Esedi'n kafası
Bizlerde geçim cefası
Dünya mülkünün sefası
Evvel sende ahir sende
Saklasan da zahir sende

Share:

Ali Esedi other songs