Ay Işığı Yana Yana lyrics

Ay ışığı yana yana
Uhul uhul dolaşırım
Ay ışığı yana yana
Uhul uhul dolaşırım

Zulum sana dalaşırım
Ay ışığı yana yana
Ay ışığı yana yana
Ay ışığı yana yana

Kan da olsam erişirim
Ay ışığı yana yanaAy ışığı yana yana
Ay ışığı yana yana

Berdan hasret elindedir
Derdin kökü derindedir
Berdan hasret elindedir
Derdin kökü derindedir

Düşen cana can eklenir
Ay ışığı yana yana
Ay ışığı yana yana
Ay ışığı yana yana

Share:

Ferhat Tunç other songs