Delilo lyrics

Dama çıkmış bir güzel
Damın etrafın gezer

Elinde bir deste gül
Kendi gülünden güzel

Dam başında dolanır
İçtim başım dolanır

Sen orada ben burda
Buna can mı dayanır

Share:

Grup Çığ other songs