Olmaz İlaç lyrics

Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme

Baksa tabiban-ı cihan çareme
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme

Kastediyor piri müjen canıma
Kastediyor piri müjen canıma
Gözleri en son girecek kanıma
Gözleri en son girecek kanıma

Şerh edemem halimi cananıma
Şerh edemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme


Share:

Sezen Aksu other songs