Bir Şüh-i Sitemkar lyrics

Bir şuh-i sitemkar yine saldı beni derde
Amman amman
Koydu nitekim başımı bin türlü kederde
Amman amman
Ağlar dururum, her gece, her vakt-ı seherde
Amman amman
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde
Amman amman
Bir misl-i melek, zat-ı peri, hüsnü beşerde
Gül, bülbüle, aşık mı nedir zarını bekler
Amman amman
Pervane dahi yanmak için narın bekler
Amman amman
Sevdim seveli terk edemem hayr ile şerde
Amman amman
Bir misl-i melek, zat-ı peri, hüsnü beşerde

Share:

İsmail Demircioğlu other songs