Alamut Semahı lyrics

Ağlar da gezerim dağlar başında
Beni boşyerlere ağlatma Ali
Değirmenler döner gözüm yaşından
Kuru çaylarında çağlatma Ali

Cevrin banamıydı yoksa yaremi
Hançer vurup sızılatma yaremi
Şah Hüseyin için sar bu yaremi
Yaremi ellere bağlatma Ali

Bunca derdim var benim var benim beter
Bahçamızda Hüseyin gülleri biter ah biter
Gel ağlatma cananım Veli'yi yeter
Açma yaralarımı çağlatma Aliyar Aliyar

Share:

Grup Çığ other songs