Aşık Veysel - Dost Yüzüne Benden

Dost dost diye hayaline yeldiğim
Dost ise ayırmış özünü benden
Çatık kaşı benlerini saydığım
Çevirmiş nicedir yüzünü benden

Hani dost uğruna can baş verenler
Hasbeten söylesin gözle görenler
Şimdi bizden yüz çevirir yarenler

Evvel sektirmezdi gözünü benden
Gözüm yaşı döner m'ola sellere
Bu ayrılık har düşürür güllere Evvel aşna idim herbir hallere
Şimdi sakınıyor sözünü benden

Sadık gerek dost yoluna soyuna
Gönül kail haktan gelen oyuna
Besbelli ki oynayamam yayına

Anın çün kaldırmış nazını benden
Her sabah naz ile gelip geçerken
Doldurup da al badeler içerken
Veli'm eydür ak göğsünü açarken
Şimdi nikaplamış yüzünü benden..
Date: 29.09.2018      View: 175